Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Na stronach internetowych Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi zostało opublikowane obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przystosowanie Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportu”

Z treścią obwieszczenia można zapoznać się pod następującymi adresami:

Accessibility Toolbar