Ogłoszenie o konkursie ofert na organizacje wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku

Wójt Gminy Pabianice ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku”. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 10 maja 2018 r. o godz. 14:00. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 – 213 96 60, 213 96 76, w. 124.

Pełna treść ogłoszenia: bip.pabianice.gmina.pl/?a=5857

Accessibility Toolbar