Ogłoszenie o konkursie ofert na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży

Wójt Gminy Pabianice ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 2017 roku”. W otwartym konkursie podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3, ust.2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie które prowadzą działalność statutową w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 11 maja 2017 r. o godz. 14.00

Więcej informacji: bip.pabianice.gmina.pl/?a=5310

Accessibility Toolbar