Oświata

Gmina Pabianice prowadzi 4 placówki oświatowo-wychowawcze.

Wszystkie szkoły pracują w systemie jednozmianowym, posiadają nowoczesną i całkowicie wyposażoną bazę, boiska sportowe: do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej.

Uczniowie szkół uczestniczą w wielu konkursach, przeglądach, zawodach, zdobywając szereg nagród i wyróżnień.

Budynki szkolne umieszczone są wśród pięknych terenów zielonych. Szkoły oferują pełny program nauczania. Organizują zajęcia pozalekcyjne takie jak: koła plastyczne, ekologiczne, matematyczne, historyczne, recytatorskie, teatralne, muzyczne, szkolne kluby sportowe. Zapewniają opiekę świetlicową oraz bezpieczny dowóz i odwóz uczniów z poszczególnych szkół. W przedszkolach mogą rozpoczynać edukację dzieci już w wieku 3 lat i dalej kontynuować naukę pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Przedszkola są dobrze wyposażone, posiadają kolorowe place zabaw wśród pięknej, żywej zieleni.

Dane teleadresowe placówek oświatowych:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku
Piątkowisko 107, 95-200 Pabianice
tel./fax: (0-42) 215-74-87
e-mail: sekretariat@zsp-piątkowisko.pl
tel. (0-42) 226-30-90 – budynek szkoły w Żytowicach
Dyrektor szkoły: mgr Jakub Olejnik
Szkoła Podstawowa w Piątkowisku i Przedszkole w Żytowicach tworzą Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku, który jest położony przy trasie Pabianice-Lutomiersk. Połączenie z m. Pabianice autobusem miejskim nr 262 (przystanek przy szkole)
Szkoła Podstawowa im. H.CH. Andersena w Petrykozach
Petrykozy 52, 95-200 Pabianice
tel./fax: (0-42) 215-70-27
e-mail: sp.petrykozy52@wp.pl
Dyrektor szkoły: mgr Bogusława Piątkowska
Szkoła mieści się przy trasie Pabianice-Konstantynów. Połączenie z m. Pabianice autobusem miejskim nr 261 (przystanek przy OSP).
Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Bychlewie
Bychlew 13, 95-200 Pabianice
Tel/fax: (0-42) 214-06-91
e-mail: sekretariat@spbychlew.edu.pl
Dyrektor szkoły: mgr Joanna Skura-Sądelska
Lokalizacja szkoły przy trasie Pabianice-Bełchatów. Połączenie z m. Pabianice autobusem miejskim nr 265 (przystanek przy szkole).
Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach
Pawlikowice 103, 95-200 Pabianice
Tel.: (0-42) 214-05-29
e-mail: pawlikowice103@wp.pl
Dyrektor szkoły: mgr Monika Kaczmarek
Szkoła znajduje się w pobliżu trasy Pabianice-Bełchatów. Połączenie z m. Pabianice autobusem miejskim nr 265 (przystanek przy pętli autobusowej).

Accessibility Toolbar