Otwarcie siłowni plenerowej w Rydzynach

13 listopada 2022 r. miało miejsce otwarcie siłowni zewnętrznej w miejscowości Rydzyny. Projekt zrealizowano w ramach współfinansowania z środków Województwa Łódzkiego na rok 2022 w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów „Sołectwo na plus” Wysokość udzielonej dotacji wyniosła 12 000 zł. W ramach ww. kwoty zakupiono 4 urządzenia siłowni zewnętrznej oraz zorganizowano spotkanie integracyjne związane z przekazaniem do użytkowania powstałego miejsca rekreacji. Szczególne słowa podziękowania kierowane są do Rady Sołeckiej oraz organizacji społecznych (OSP, KGW w Rydzynach) oraz mieszkańców zaangażowanych w uporządkowanie działki oraz przygotowanie spotkania integracyjnego.

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rydzyny na rok 2022 r. zamontowano zestaw wielofunkcyjny Street Workout oraz urządzenie siłowni zewnętrznej (Wyciskanie siedząc). Wartość zakupionych urządzeń to 37 995 zł brutto.

Accessibility Toolbar