Otwarcie Urzędu dla interesantów

Od dnia 4 czerwca 2020 r. Urząd Gminy w Pabianicach

rozszerza funkcjonowanie o bezpośrednią obsługę interesantów.

Mając na uwadze szczególną sytuację związaną z występującym stanem epidemii, wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w trosce o Państwa zdrowie, wprowadzamy do odwołania poniższe zasady bezpieczeństwa:

  1. Przestrzegamy obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką. Osoby, które wchodzą do Urzędu jako interesanci mają obowiązek zakrywania ust i nosa w Urzędzie np. odzieżą, maseczką przyłbicą, gdyż Urząd został zakwalifikowany przez ustawodawcę jako budynek użyteczności publicznej.
  1. Po wejściu do budynku Urzędu każdorazowo dezynfekujemy ręce lub zakładamy rękawiczki jednorazowe, a także poddajemy się badaniu przez obsługę temperatury ciała termometrem bezdotykowym.
  2. Ze względów bezpieczeństwa, osoby wykazujące objawy infekcji dróg oddechowych albo temperaturę ciała powyżej stanu podgorączkowego nie będą bezpośrednio obsługiwane.
  1. W tym samym czasie, w budynku Urzędu może przebywać 5 osób. Pozostałe osoby oczekują w odległości co najmniej 2 metrów od siebie na zewnątrz budynku.
  1. W budynku Urzędu zachowujemy bezpieczną odległość wynoszącą minimum 2 metry między sobą.
  1. W tym samym czasie w jednym pomieszczeniu w Urzędzie lub przy stanowisku kasowym może być obecny tylko jeden interesant.
  1. Wizytę w Urzędzie ograniczamy do niezbędnego minimum.

Wszystkie podjęte działania mają charakter prewencyjny. W celu zapobiegania rozpowszechnianiu się wirusa zachęcamy Państwa do korzystania z alternatywnych kanałów komunikacji z Urzędem (ePUAP, e-mail, telefon, faks).

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do powyższych zaleceń.

Accessibility Toolbar