Komunikat o zamknięciu szkół na terenie gminy Pabianice

11 marca 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Komunikat o zamknięciu szkół na terenie gminy Pabianice została wyłączona

Informujemy że w dniach 12 i 13 marca 2020 r. Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach  będzie zamknięta, a pozostałe Szkoły zorganizują opiekę dla dzieci, których rodzice nie mogą pozostać z nimi w domu. Dowóz dzieci do Szkół, które zorganizowały zajęcia świetlicowe, będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach.

Od poniedziałku 16 marca wszystkie szkoły będą zamknięte. 

Komunikat Wójta Gminy

11 marca 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Komunikat Wójta Gminy została wyłączona

W związku z kolejnymi zarażeniami koronawirusem powodującym COVID – 19, Wójt Gminy Pabianice podjął decyzję o bezterminowym odwołaniu wszystkich zaplanowanych imprez, wydarzeń kulturalnych i sportowych realizowanych przez jednostki Gminy Pabianice. Odwołane zostały również wszelkie dodatkowe wydarzenia szkolne takie jak wyjazdy do kin, teatrów, spotkania, akademie i apele szkolne.

Continue Reading →

Dotacje na aktywizację społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT

6 marca 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Dotacje na aktywizację społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT została wyłączona

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 4 marca 2020 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs:

Konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/20 – Poddziałanie IX.1.2 w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Bezpośredni link do konkursu: www.lom.lodz.pl/konkurs-nr-rpld-09-01-02-ip-01-10-001-20-poddzialanie-ix-1-2-aktywizacja-spoleczna-i-zawodowa-obszar-lom/

Więcej informacji o konkursie i Regulamin konkursu dostępne na stronie:

wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/11650002-konkurs-nr-rpld-09-01-02-ip-01-10-001-20-poddzialanie-ix-1-2-aktywizacja-spoleczna-i-zawodowa-obszar-lom-?redirect=https%3A%2F%2Fwuplodz.praca.gov.pl%2Fweb%2Frpo-wl%2Fwiadomosci%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kFK4SLPFmlzN%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D2

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!!!

Dotacje na rozpoczęcie działalności.

5 marca 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Dotacje na rozpoczęcie działalności. została wyłączona

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 5 marca 2020 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs:

Konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/20 – Poddziałanie VIII.3.3 w ramach Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”, Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”, Poddziałania VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach  bezzwrotnych – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Bezpośredni link do konkursu: www.lom.lodz.pl/konkurs-nr-rpld-08-03-03-ip-01-10-001-20-poddzialanie-viii-3-3-dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-obszar-lom/

Więcej informacji o konkursie i Regulamin konkursu dostępne na stronie:

wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/11657152-konkurs-nr-rpld-08-03-03-ip-01-10-001-20-poddzialanie-viii-3-3-dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-obszar-lom-?redirect=https%3A%2F%2Fwuplodz.praca.gov.pl%2Fweb%2Frpo-wl%2Fwiadomosci%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kFK4SLPFmlzN%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D2

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!!!

3 marca 2020
by Mariusz Rzepkowski
Możliwość komentowania Informacja dot. zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2019 została wyłączona

Informacja dot. zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2019

W związku ze wsparciem realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2019 informuję, że wszystkie organizacje pozarządowe, które otrzymały dotacje w ramach otwartego konkursu ofert, zakończyły realizację poszczególnych zadań i rozliczyły przyznane środki w określonym terminie.

Wykaz podmiotów, które otrzymały datacje, zrealizowały i rozliczyły zadania:

  • Ludowy Klub Sportowy „ Orzeł ” Piątkowisko – 40 000 zł – Kolonie w Murzasichle
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Kudrowicach – 9 000 zł – Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w Mikoszewie
  • Stowarzyszenie „ Folklor ma Sens”- 22 000 zł – Kolonie w Romanówce
  • Pabianickie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Pabianice – 11 000 zł – Kolonie w Murzasichle
  • Ludowy Klub Sportowy „Jutrzenka” Bychlew – 3 340 zł – Obóz sportowy w Burzeninie
  • Ludowy Klub Sportowy „Jutrzenka” Bychlew – 4 660 zł – obóz sportowo-wypoczynkowy w Niechorzu

WAŻNE! Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach

28 lutego 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania WAŻNE! Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach została wyłączona

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach przekazuje informację dotycząca wysoce zjadliwej grypy ptaków

       W związku z wystąpieniem na terenie powiatu zgierskiego w miejscowości Kolonia Brużyca Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach informuje, że część terenu powiatu pabianickiego gmina Konstantynów Łódzki: miasto Konstantynów Łódzki, Ignacew, Niesięcin, gmina Lutomiersk: Babice, Babiczki, Stanisławów Stary, Mirosławice zostało uznane za obszar zagrożony. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach zakazuje:

Continue Reading →

Konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 roku.

27 lutego 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 roku. została wyłączona

Data ogłoszenia: 27.02.2020

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY PABIANICE

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020) , uchwały Nr XIX/161/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 listopada 2019 w sprawie ustalenia Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 roku.

Continue Reading →

Zamknięcie przejazdu na Wspólnej

21 lutego 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Zamknięcie przejazdu na Wspólnej została wyłączona

W związku z trwającymi pracami budowlanymi na linii kolejowej Łódź Kaliska – Zduńska Wola od 24.02.2020 przez 14 dni będzie zamknęty przejazd kolejowy na ul. Wspólnej w Pabianicach. Planowany czas zamknięcia może ulec zmianie.