8 maja 2019
 

Informacja dotycząca listy wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji celowej na wymianę starych kotłowni lub palenisk węglowych.

Wójt Gminy Pabianice dziękuje za duże zainteresowanie naszym programem dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania. Do dnia 30 kwietnia 2019 roku wpłynęło 50 wniosków. W związku z przeznaczeniem w budżecie Gminy w 2019 roku kwoty 396 400,00 zł na dofinansowanie, do dalszego rozpatrywania zostało zakwalifikowanych 36 wniosków na kwotę ponad 390 tys. zł., 14 wniosków na kwotę 214 548,25 zł umieściliśmy na liście rezerwowej – do dalszego procedowania w przypadku gdyby zostały wolne środki. Pozostałych wnioskodawców, których wnioski nie zostały zakwalifikowane ze względu na brak środków finansowych, zapraszamy do udziału w programie w latach następnych. Przedstawiamy listę wniosków zakwalifikowanych do dalszego rozpatrywania oraz listę rezerwową wniosków (dotacja zostanie przyznana w przypadku nieuzupełnienia braków we wnioskach przez właścicieli nieruchomości zakwalifikowanych do dalszego rozpatrywania).

Lista dostępna jest po adresem:
www.bip.pabianice.gmina.pl/?a=6416

czytaj całość →

23 kwietnia 2019
 

Utrudnienia na linii 265

Od środy 17 kwietnia rozpoczął się kolejny etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 485. Wprowadzono ruch wahadłowy w Pawlikowicach. Występują utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 265. Od środy 24 kwietnia para przystanków Pawlikowice / cmentarz (w obydwu kierunkach) będzie funkcjonować jako przystanki na żądanie.

Prosimy o oczekiwanie na autobus w widocznym miejscu. Przed wysiadaniem, należy w autobusie z odpowiednim wyprzedzeniem nacisnąć przycisk „STOP” lub „DRZWI”.

Od piątku 19 kwietnia przystanek autobusowy Pawlikowice / cmentarz w kierunku krańcówki Pawlikowice tymczasowo został przeniesiony bliżej ronda.

Za utrudnienia przepraszamy.

9 kwietnia 2019
 

Dotacje na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

Informacja Wójta Gminy Pabianice o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „ Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2019 r.

Na podstawie:

  1. Rocznego programu współpracy na rok 2019 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi określonego w uchwale Rady Gminy Pabianice nr II/14/2018 r. z dnia 28 listopada 2018 r.,
  2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 450 z późn. zm),
  3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz 2077 z późn. zm).

przyznano dotację następującym organizacjom na wsparcie zadania publicznego „ Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
w 2019 r.”

  1. Ludowy Klub Sportowy „ Orzeł ” Piątkowisko – 40 000 zł – Kolonie w Murzasichle
  2. Ochotnicza Straż Pożarna w Kudrowicach – 9 000 zł – Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w Mikoszewie
  3. Stowarzyszenie „ Folklor ma Sens”- 22 000 zł – Kolonie w Romanówce
  4. Pabianickie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Pabianice – 11 000 zł – Kolonie w Murzasichle
  5. Ludowy Klub Sportowy „ Jutrzenka” Bychlew – 3 340 zł – Obóz sportowy w Burzeninie
  6. Ludowy Klub Sportowy „ Jutrzenka” Bychlew – 4 660 zł – obóz sportowo-wypoczynkowy w Niechorzu

Łącznie rozdysponowano środki w kwocie 90 000 zł.

8 kwietnia 2019
 

Komunikat

Informujemy, iż skończył się termin odbioru popiołu z palenisk gospodarstw domowych gromadzonego w okresie od listopada do marca w pojemnikach oznaczonych napisem „Bio”, jednak w przypadku wytwarzania popiołu w pozostałych miesiącach tj. od kwietnia do października, istnieje alternatywa wrzucania go do pojemników oznaczonych napisem „Zmieszane odpady komunalne”.

czytaj całość →