28 lutego 2019
 

Konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2019 roku”

Wójt Gminy Pabianice ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2019 roku ”

Rodzaj zadania.
1) kolonie,
2) obozy wypoczynkowe, szkoleniowe, zdrowotne i sportowe,
3) wycieczki,
4) półkolonie,
dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pabianice lub uczęszczających do szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Pabianice.

Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych Gminy Pabianice w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży ( stacjonarnego i wyjazdowego), określonego w uchwale Rady Gminy Pabianice nr II/14/2018 r. z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „ Rocznego programu współpracy na rok 2019 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”

Konkurs obejmuje przedsięwzięcia, które realizowane będą w ciągu roku budżetowego 2019 w zakresie wspierania organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich: od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
wynosi: 90. 000 zł ( dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Pełna treść ogłoszenia o konkursie oraz załączniki: bip.pabianice.gmina.pl/?a=6308

27 lutego 2019
 

Wdrażamy e-dowód

W związku z wdrożeniem od dnia 4 marca 2019 r. (poniedziałek) dowodów osobistych z warstwą elektroniczną (e-dowody) w dniu 1 marca 2019 r. (piątek) sprawy dot. ewidencji ludności i dowodów osobistych załatwiane będą do godziny 11:00. Za utrudnienia przepraszamy

19 lutego 2019
 

Ogłoszenie o ofercie na realizację zadania publicznego.

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 ze zm.), Gmina Pabianice publikuje na okres 7 dni ofertę złożoną przez stowarzyszenie Folklor Ma Sens na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą “Bal Karnawołowy i Gminny Dzień Kobiet!”, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące przedmiotowej oferty.

Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, wójt gminy niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Treść oferty: bip.pabianice.gmina.pl/?p=document&action=save&id=7616&bar_id=6294

6 lutego 2019
 

Henryk Szafrański – 1959-2019

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, iż 3 lutego,  nagle i niespodziewanie –  zmarł wieloletni Radny Rady Gminy Pabianice oraz sołtys sołectwa Jadwinin-Władysławów, Henryk Szafrański.

Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie składają Wójt Gminy Pabianice Marcin Wieczorek, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Błoch, Radni Rady Gminy Pabianice oraz pracownicy Urzędu Gminy.

Pragniemy poinformować wszystkich, iż nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się 8 lutego (piątek)  o godzinie 11.00 w Kościele pw. Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dąbrowie-Pawlikowicach.