26 lipca 2019
 

Przerwa w pracy PSZOK

Informujemy że w dniach od 29.07.2019 do 10.08.2019 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczący się przy ul. Łaskiej 13 będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

3 lipca 2019
 

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych.

Urząd Gminy w Pabianicach informuje, że została powołana komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gminy Pabianice.

Rolnicy, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych z powodu suszy mogą złożyć wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym przez komisję.

Wnioski należy składać do 17 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Pabianicach, pok. nr 22

Wzory dokumentów: www.lodzkie.eu/page/5352,szacowanie-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-w-2019-r.html

czytaj całość →

1 lipca 2019
 

Nowe stawki za odbiór odpadów

Od 1 lipca (tj. od początku III kwartału br.) wchodzi w życie nowa stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych. 

Aktualne kwoty to:
– 14 zł/osobę/miesiąc dla osób segregujących odpady
– 28 zł/osobę/miesiąc dla osób, które nie segregują odpadów.

Przypominamy jednocześnie że termin płatności za odbiór odpadów w II kwartale br. mija 10 lipca.

28 czerwca 2019
 

Dłuższy nabór na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych

Wójt Gminy Pabianice przedłuża okres składania wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pabianice nr VI/53/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków
do dnia 30 września 2019 r.

Dokumenty do pobrania dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Gminy Pabianice: www.pabianice.gmina.pl oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 22.

Wzór wniosku wraz z pozostałymi dokumentami można pobrać pod adresem: www.bip.pabianice.gmina.pl/?a=3117