21 września 2018
 

Publikacja oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego.

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 ze zm.), Gmina Pabianice publikuje na okres 7 dni ofertę złożoną przez stowarzyszenie Folklor Ma Sens na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą “Jesień Latino!”, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące przedmiotowej oferty.

Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, wójt gminy niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Treść oferty dostępna pod adresem: bip.pabianice.gmina.pl/?a=6100

21 września 2018
 

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej

Terminy dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej podczas których będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na Wójta Gminy Pabianice.

24.09.2018 (poniedziałek)
17:30 – 19:00

25.09.2018 (wtorek)
14:00 – 15:00

26.09.2018 (środa)
20:00 – 24:00

19 września 2018
 

Protokoły szacowania strat do odbioru

Urząd Gminy w Pabianicach informuje, że rolnicy którzy zgłosili szkody w gospodarstwie rolnym spowodowane susza mogą zgłaszać się do pokoju 22 po odbiór protokoły z oszacowania strat. Z protokołem należy zgłosić się do Agencji Restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa w Pabianicach ul. Zamkowa 6

12 września 2018
 

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej

Terminy dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej podczas których będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na Radnych Rady Gminy Pabianice oraz zgłoszenia kandydatów na Wójta Gminy Pabianice.

13.09.2018 (czwartek)
13:00 – 15:00

14.09.2018 (piątek)
17:30 – 20:00

15.09.2018 (sobota)
11:00 – 14:00

17.09.2018 (poniedziałek)
18:00 – 24:00