14 grudnia 2018
 

LGD-BUDUJ – Prezentacja projektów

Stowarzyszenie LGD ,,BUD-UJ RAZEM’’ ma na celu działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W obecnym okresie programowania Stowarzyszenie realizuje określone przedsięwzięcia, które przyczynią się do osiągnięcia założonych celów. W obecnej chwili zostało ogłoszonych 22 naborów wniosków o przyznanie pomocy. We wszystkich naborach łącznie zostało złożonych 209 wniosków. Pomoc otrzymało 133 beneficjentów. Są to osoby/podmioty, których wnioski zostały wybrane do dofinansowania, a następnie przeszły pomyślnie kolejny etap oceny w Urzędzie Marszałkowskim.

czytaj całość →

12 grudnia 2018
 

Informacja

W związku z planowaną przerwą w dostawie energii elektrycznej 14 grudnia w godz. od 7:30 do 11:00 mogą wystąpić w Urzędzie Gminy w Pabianicach utrudnienia w obsłudze interesantów.

10 grudnia 2018
 

e-Aktywni, już wkrótce nabór uczestników

Już wkrótce rozpocznie się nabór uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu e-Aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego. Mieszkańcy Gminy Pabianice powyżej 25 roku życia otrzymają możliwość podniesienia kompetencji cyfrowych wybierając szkolenia z pośród siedmiu bloków tematycznych takich jak:

  • rodzic w Internecie,
  • mój biznes w sieci,
  • moje finanse i transakcje w sieci,
  • działam w sieciach społecznościowych,
  • tworzę własną stronę internetową (blog),
  • rolnik w sieci,
  • kultura w sieci.
czytaj całość →

7 grudnia 2018
 

Rolniku – upadek to nie przypadek

Dane statystyczne, którymi dysponuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego wskazują, iż corocznie blisko połowa wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych to upadki osób.

W 2017 roku, do Placówki Terenowej KRUS w Łasku zgłoszono 58 wypadków przy pracy rolniczej. Blisko 38 % z nich stanowiły upadki osób.
Duża ilość upadków rolników podczas pracy jest spowodowana złym stanem nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych na terenie gospodarstwa, który ulega dodatkowemu pogorszeniu na skutek warunków atmosferycznych. Szczególnie w okresie zimowym, opady śniegu i deszczu oraz towarzyszące opadom mrozy powodują, że podłoże staje się
śliskie, grząskie i nierówne.

czytaj całość →