Wymiana pojemników na metale i tworzywa sztuczne

Informujemy, że na terenie gminy Pabianice odbędzie się wymiana pojemników na metale i tworzywa sztuczne. Dotychczas obowiązujący pojemnik zielony z żółtą klapą zostanie wymieniony na pojemnik w kolorze żółtym. Wymiany pojemników będzie dokonywać firma ,,EKO-REGION” Sp. z o. o.

W maju wymiana odbędzie zgodnie z poniższym harmonogramem:

Pawlikowice: 10 maja (poniedziałek)

Jadwinin: 11 maja (wtorek)

Terenin 11 maja (wtorek)

Władysławów: 11 maja (wtorek)

Petrykozy, Petrykozy Osiedle: 12 maja (środa)

Wola Żytowska: 13 maja (czwartek)

Piątkowisko: 14 maja (piątek)

Mieszkańcy wyżej wymienionych miejscowości proszeni są, aby w dniu odbioru odpadów pozostawić pojemnik zielony z żółtą klapą w miejscu odbioru do czasu wymiany pojemnika. UWAGA! Wymiana może potrwać 2-3 dni.

Dotacja na rozbudowę SP w Pawlikowicach

Wczoraj, w Szkole Podstawowej w Pawlikowicach miało miejsce symboliczne przekazanie dotacji na rozbudowę tej placówki. Wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 750 000,00 zł pozwoli na rozbudowę budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z doposażeniem klasopracowni, językowej, która wesprze rozwijanie kluczowych kompetencji na rynku pracy a także umożliwi nauczanie eksperymentalne Wartość kosztorysowa zadania to około 5,7 mln zł. Zakres inwestycji obejmuje także budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami retencyjnymi, zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz ze zbiornikiem podziemnym oraz instalacji elektrycznych, instalacje wewnętrzne wentylacji mechanicznej, co, cwu i kanalizacji oraz budowę 19 miejsc parkingowych.W wydarzeniu tym udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, dyrekcja szkoły a także Poseł na Sejm RP Marek Matuszewski oraz Maciej Łuczak – Senator RP

Maseczki dla mieszkańców

W najbliższych dniach (10 i 11 kwietnia), przy współudziale jednostek OSP z terenu gminy, przeprowadzi akcję dystrybucji maseczek jednorazowego użytku, które zostały przekazane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Maseczki zostaną dostarczone do Waszych domów w ilości trzech szt. na osobę.

Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw – grupy EPI mogą starać się o wsparcie

Rusza pierwszy nabór wniosków o wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w ramach działania „Współpraca”. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020. Dokumenty można składać od 29 marca do 12 maja 2021 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ideą tworzenia krótkich łańcuchów dostaw jest takie zorganizowanie produkcji, dystrybucji i transakcji, by zminimalizować liczbę pośredników. Skrócenie łańcucha dostaw przekłada się na poprawę jakości produktów – towar szybciej trafia do konsumenta, więc jest świeższy, a także ma niższą cenę, którą musi zapłacić klient.

Czytaj dalej

Trwa kampania dopłat 2021 – przypominamy: wnioski tylko przez internet

15 marca ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku rolnicy mogą składać je jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Przypominamy, że od tego roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych
z PROW można złożyć tylko w formie elektronicznej. Nie ma już możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Czytaj dalej

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów euro. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. Do 22 lutego br. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęło poprzez formularz ponad 5 tys. uwag ze strony wielu środowisk – administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również indywidualnych osób.
Więcej na stronie:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-funduszach/

Czytaj dalej