Wydłużone terminy naborów z PROW 2014-2020

23 kwietnia 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Wydłużone terminy naborów z PROW 2014-2020 została wyłączona

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wydłużyła terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także w nawadnianie gospodarstw.

Continue Reading →

Wytyczne dot. postępowania z odpadami.

23 kwietnia 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Wytyczne dot. postępowania z odpadami. została wyłączona

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

Można ubiegać się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia w ARiMR

22 kwietnia 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Można ubiegać się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia w ARiMR została wyłączona

Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii, Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania się
o odroczenie terminu spłaty zadłużenia wobec ARiMR do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W celu ułatwienia skorzystania z ulgi w spłacie zobowiązań, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała specjalny druk wniosku, który dostępny jest na stronie www.arimr.gov.pl

Wnioski  o  odroczenie spłaty zadłużenia należy kierować do Centrali ARiMR, Oddziałów Regionalnych oraz Biur Powiatowych, w następujący sposób:

1. za pośrednictwem platformy ePUAP – ePUAP[1] : epuap.gov.pl/wps/portal

2. pocztą elektroniczną na adres Centrali ARiMR – INFO@arimr.gov.pl

3. pocztą tradycyjną

W sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań, wnioski o odroczenie terminu spłaty zadłużenia mogą być również przekazywane przy użyciu wrzutni udostępnianych w placówkach terenowych ARiMR.

Ruszają dostawy maseczek dla mieszkańców

16 kwietnia 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Ruszają dostawy maseczek dla mieszkańców została wyłączona

Drodzy mieszkańcy Gminy Pabianice, w trosce o Wasze bezpieczeństwo zakupiliśmy maseczki wielokrotnego użytku, w które chcemy Was zaopatrzyć.

Dotarła już do nas pierwsza partia zamówienia, która dziś została spakowana. Jutro po południu, przy wsparciu Ochotniczych Straży Pożarnych, rozpoczynamy ich dystrybucję. W pierwszej kolejności trafią one do Rydzyn, Pawlikowic, Janowic, Żytowic, Woli Żytowskiej, Szynkielewa, Porszewic, Okołowic i Świątnik.

O dostawach do kolejnych miejscowości będziemy Was informować.

Continue Reading →

Komunikat

16 kwietnia 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Komunikat została wyłączona

Informujemy, że dziś,, tj 16.04.2020 r., w związku z wymianą centrali telefonicznej, Urząd Gminy obsługuje interesantów telefonicznie do godz. 13.00

Praca urzędu 10 kwietnia 2020 r.

9 kwietnia 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Praca urzędu 10 kwietnia 2020 r. została wyłączona

Informujemy, że jutro 10.04.2020 r. Urząd Gminy obsługuje telefonicznie do godz. 13.00

Zmiany w gospodarce odpadami od 1 kwietnia 2020 r.

6 kwietnia 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Zmiany w gospodarce odpadami od 1 kwietnia 2020 r. została wyłączona

Nowa stawka – 22 zł/osobę/miesiąc

Obowiązek segregacji dla wszystkich. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 44,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Ulga 10% dla osób kompostujących odpady i rezygnujących z kosza na BIO.

Continue Reading →

Zawieszenie linii BUS

31 marca 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Zawieszenie linii BUS została wyłączona

KOMUNIKAT: W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, od dnia 01.04.2020r. (tj. od środy) busowe połączenia komunikacyjne na trasach:

Lutomiersk – Janowice – Żytowice – Wola Żytowska – Piątkowisko – Pabianice, obsługiwane przez firmę PHU OLA Tomasz Trzeszczak,

Rydzyny – Pawlikowice – Terenin – Bychlew – Pabianice, realizowane przez firmę PUH Mariusz Nowak,

zostają zawieszone do odwołania.

Ograniczenie przemieszczania

24 marca 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Ograniczenie przemieszczania została wyłączona

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:
1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych

Więcej informacji: www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem