Uwaga! 9 czerwca 2023 r. Urząd Gminy w Pabianicach będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja o konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2023

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi wraz ze współorganizatorami zaprasza wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w jubileuszowym Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Szczegóły: www.krus.gov.pl/artykul/zapraszamy-wlascicieli-gospodarstw-rolnych-do-udzialu-w-xx-ogolnokrajowym-konkursie-bezpieczne-gospo/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ee9d9c8a12414750b5b4d37713e119bf

Program likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych na lata 2022-2024 – Nabór 2023

Wójt Gminy Pabianice ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na likwidację lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła – wnioski będą przyjmowane –

 – w terminie od dnia 14 kwietnia 2023 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu.

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pabianice nr LIX/388/2022 z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice w latach 2022-2024.

Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Pabianice: bip.pabianice.gmina.pl -> Zakładka: „Dotacje dla mieszkańców” oraz w Urzędzie Gminy w pok. nr 22.

Szczegóły programu: Program likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych na lata 2022-2024

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2023.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2023.

Wójt Gminy Pabianice zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pabianice w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2023, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dowiedz się więcej

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2023 roku.

Działając na podstawie art.11 ust. 2, art.13 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz .U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) , uchwały Nr LXIX/466/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia Rocznego Programu Współpracy na rok 2023 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2023 roku.

Pełna treść ogłoszenia: bip.pabianice.gmina.pl/7150/146/20230321-otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-w-zakresie-organizacji-wypoczynku-letniego-dzieci-i-mlodziezy-w-2023-roku.html

Accessibility Toolbar