Lepsza komunikacja w sołectwie Janowice-Huta Janowska

W dniu 13 lipca 2020 r. Wójt Gminy Pabianice Pan Marcin Wieczorek podpisał umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego o dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 10 000 złotych na realizację projektu lokalnego „Lepsza komunikacja w sołectwie Janowice-Huta Janowska”.
W ramach projektu planowany jest zakup 4 szt. tablic sołeckich, co przyczyni się do usprawnienia przekazywania istotnych dla społeczności informacji ze strony Sołtysa, Wójta Gminy, podmiotów działających na terenie sołectwa. Tablice pozwolą na sprawne dotarcie z najpilniejszymi informacjami do osób starszych, które często nie maja zwyczaju szukania informacji na stronach internetowych gminy. Dzięki tablicom Sołtys będzie mógł poinformować w krótkim terminie o zebraniach sołeckich, wydarzeniach, konsultacjach społecznych itp.

Logo: Z wami zmieniamy Łódzkie

Konkurs Nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/20 – Poddziałanie IX.2.2

Szanowni Państwo, Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 25 sierpnia 2020 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs:

Konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18 – Poddziałanie IX.2.2 (Usługi społeczne) w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Bezpośredni link do konkursu:

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 25 sierpnia 2020 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs:

Konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18 – Poddziałanie IX.2.2 (Usługi społeczne) w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Bezpośredni link do konkursu: www.lom.lodz.pl/project/konkurs-nr-rpld-09-02-02-ip-01-10-001-20-poddzialanie-ix-2-2-ogloszony-w-dniu-25-sierpnia-2020-r/

Więcej informacji o konkursach i Regulaminy konkursów dostępne na stronach: SŁOM oraz WUP.

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!!!

Więcej informacji o konkursach i Regulaminy konkursów dostępne na stronach: SŁOM oraz WUP.

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!!!

Opóźnienia w wywozie odpadów 

Z uwagi na problemy techniczne  (awaria śmieciarki) w  dniach 02.09. – 03.09.2020 r. wywóz odpadów w miejscowościach: Kudrowice, Żytowice, Wola Żytowska, Hermanów, Władysławów, Huta Janowska będzie opóźniony. Wywozy są realizowane w dniu dzisiejszym tj. 04.09.2020 r. Prosimy zatem o pozostawienie pojemników przed posesjami.

Rolniku z województwa łódzkiego! Spisz się przez Internet i zdobądź upominek!

Od 1 września do 30 listopada br. trwa Powszechny Spis Rolny 2020, Obowiązkową metodą podczas Spisu będzie samospis internetowy.

Spośród użytkowników gospodarstw rolnych z województwa łódzkiego, które zgłoszą się do naszej akcji, 50 pierwszych gospodarstw otrzyma prezent – niespodziankę!*. Na upominek składać się będą losowo wybrane gadżety spisowe (parasole, koce piknikowe, ładowarki indukcyjne, zestawy piśmiennicze, notesy, smycze, kubki termiczne, torby, powerbanki, pendrive’y i wiele innych).

Nie czekaj aż zadzwoni rachmistrz! Spisz się przez Internet!

Aby otrzymać upominek należy: wejść na stronę spisrolny.gov.pl przejść do aplikacji spisowej, dokonać samospisu, przesłać na adres promocjeLDZ@stat.gov.pl chęć udziału w akcji „Spisz się przez Internet i zdobądź upominek!” wraz z danymi do wysyłki**, na które należy wysłać upominek.
50 pierwszych gospodarstw rolnych, które W PEŁNI zakończą SAMOSPIS gospodarstwa, a kompletność ich formularza zostanie pomyślnie zweryfikowana – otrzyma upominek.

Szczegóły akcji: lodz.stat.gov.pl/rolneupominki/

Spotkania dla przedsiębiorców

✅Potrzebujesz wsparcia w rozwoju firmy? ✅Twoja firma ucierpiała z powodu Covid-19? ✅A może potrzebujesz środków na założenie działalności?

Skorzystaj z bezpłatnych spotkań dla przedsiębiorców, na których poznasz m.in. ofertę dotacji, pożyczek, bonów rozwojowych, funduszy UE dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego, którą przestawią przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. Każdy uczestnik otrzyma materiały, które będą prezentowane podczas wydarzenia.

Spotkanie w ,Pabianicach już 6 sierpnia 2020 od godziny 9.00 w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej ul. Kilińskiego 37

❎Udział w spotkaniu wymaga rejestracji.

e-mail: bok1@larr.pl lub telefonicznie (w godz. 9.00-15.00) nr. tel. 724544019.

W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, nazwa firmy oraz miejsce spotkania.

Powszechny Spis Rolny

Już 1️⃣ września 2020 r. rozpocznie się #SpisRolny ‼️
Podczas tegorocznego spisu podstawową formą zbierania danych jest samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej spisrolny.gov.pl