Górski bieg przełajowy w centrum polski – Dycha na piątkę w Piątkowisku

15 czerwca o godzinie 16:00 w Piątkowisku odbędzie się pierwszy bieg organizowany przez klub Korona Pabianice wraz z Urzędem Gminy Pabianice pod nazwą „Dycha na piątkę w Piątkowisku”.

Bieg odbędzie się na dystansie 10 km. Główną atrakcją będzie pobliskie wzgórze, na którym znajduje się tor krosowy dla motocykli przez który zostanie poprowadzona trasa.

Czytaj dalej

Komunikat ARiMR w Pabianicach

ARiMR w Pabianicach informuje że w ostatnich dniach przyjmowania wniosków o przyznanie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego Kampanii 2013, odbywać się ono będzie w następujących dniach i godzinach: 2 maja 2013 r. – NIECZYNNE 6 maja 2013 r. – 15 maja 2013 r. – w godz. 6:00 – 22:00 11 maja 2013 r. – w godz. 7:30 – 15:30

Do 31 maja składamy pierwsze deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego uchwały nr XXXIII/269/2013 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości informujemy że termin złożenie pierwszej deklaracji przypada na 31 maja 2013 r.

Czytaj dalej

Szkolenie – Zarządzanie i realizacja projektu w ramach działania „Małe projekty”

Logo - BU-DUJ

Zapraszamy osoby fizyczne, rolników, przedsiębiorców i stowarzyszenia z terenu Gminy Pabianice zainteresowane pozyskiwaniem środków z budżetu UE w ramach PROW 2007-2013 do wzięcia udziału w szkoleniu „Zarządzanie i realizacja projektu w ramach działania „Małe projekty””.

Szkolenie odbędzie się 9 kwietnia o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21.

Czytaj dalej

Komunikat „EKO-REGION” sp. z o.o.

Zarząd „EKO-REGION” sp. z o.o. informuje, iż obecnie prowadzone są działania polegające na dostarczeniu naszym klientom oświadczeń o rozwiązaniu umowy na odbiór odpadów komunalnych. Prosimy o nie dostarczanie oświadczeń indywidualnie. Zarząd podkreśla, że wszystkie umowy ulegną zamknięciu z dniem 30 czerwca 2013 roku, a żaden klient nie zostanie obciążony opłatą za wywóz odpadów od dnia 1 lipca 2013 roku.

Czytaj dalej

Informacja dla przedsiębiorców

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do „rejestru przedsiębiorców”, są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem.

Czytaj dalej

Bezpłatna mammografia w Petrykozach i Bychlewie

MEDICA ZAPRASZA NA BEZPŁATNĄ MAMMOGRAFIĘ, KOBIETY W WIEKU 50-69 LAT, KTÓRE W CIĄGU OSTATNICH DWÓCH LAT NIE KORZYSTAŁY Z PROFILAKTYKI W TYM ZAKRESIE.

Badania odbędą się w:

  • Petrykozach, w dniu 5 kwietnia 2013 r. (piątek), obok Ośrodka Zdrowia w Petrykozach, w godz. 9.00-13.00.
    ZAPISY 42 254 64 10 lub 517 544 004.
  • przy Domu Ludowym w Bychlewie, od godz. 14.00.
    ZAPISY 42 254 64 10 lub 517 544 004.

Czytaj dalej