Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

Segregatory

Stan ludności Gminy Pabianice (stali mieszkańcy): Na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiła 6.129 (w roku 2010 wynosiła 6.054 , a w roku 2000 – 5.144 ) w tym mężczyzn – 3.004 kobiet – 3.125 dzieci w wieku od 0 do 18 lat jest 1.227 (20% ludności) Na pobyt czasowy na 31.XII.2011 r. zameldowanych było 172 osób ( 76 – mężczyzn i 96 kobiet). W roku 2011 na terenie … Dowiedz się więcej

Zwrot podatku akcyzowego

Ciągnik rolniczy

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT W terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r., W terminie od 1 sierpnia 2012 r. … Dowiedz się więcej

Accessibility Toolbar