Położenie Gminy

Gmina Pabianice położona jest w centralnej części województwa łódzkiego, które w wyniku reformy podziału administracyjnego z dwustopniowego na trójstopniowy, znacznie zwiększyło swoją powierzchnie i zajmuje 18 tys. km2. Ponadto gmina wchodzi w skład Powiatu Pabianickiego, co w porównaniu z sytuacją sprzed roku 1975 kiedy to gmina należała do powiatu łaskiego jest znacznie korzystniejsze dla mieszkańców, gdyż ułatwia dostęp do administracji powiatowej. Najbliższym sąsiadem gminy jest miasto Pabianice, które będąc dużym ośrodkiem przemysłowym, administracyjnym i oświatowym wywiera znaczący wpływ na życie i rozwój naszej małej ojczyzny. Od północy graniczymy z wielkim sąsiadem – Łodzią, największym ośrodkiem miejskim i stolicą województwa. Miasto to bardzo silnie oddziaływuje na naszą gminę poprzez inwestycje szczególnie o charakterze komunalnym, a także jako siedziba wielu instytucji naukowych, kulturalnych, medycznych i oczywiście ośrodek przemysłowy. Pozostali sąsiedzi to gminy: Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Dłutów, Dobroń, Wodzierady i od roku 1997 Ksawerów. Leżąc w środkowej części woj. łódzkiego gmina Pabianice ma dogodne połączenia komunikacyjne zarówno drogowe jak i kolejowe. Drogi krajowe w kierunku Wrocławia i Łodzi, a także linia kolejowa ze stacją w Pabianicach dają możliwość dotarcia do Warszawy i innych rejonów Polski.

Accessibility Toolbar