Porozumienie w sprawie współpracy w ramach Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim

W dniu 29 września 2014 r. zostało podpisane Porozumienie w sprawie współpracy w ramach Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim, zawarte pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Pabianice.

Zawarcie porozumienia skraca procedurę przystąpienia rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Pabianice do realizowanego w województwie łódzkim Programu: „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”, który ma na celu promowanie modelu dużej rodziny i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku, dążenie do tworzenia klimatu sprzyjającego wychowywaniu dzieci oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w rodzinach wielodzietnych.

Udział w Programie umożliwia rodzinom korzystanie z ulg, zniżek i rabatów w różnych sferach życia oferowanych przez instytucje gminne oraz partnerów prywatnych, którzy zdecydują się przystąpić do programu.

Wnioski można pobierać i składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Torowa 21.

Więcej informacji znajduje się pod adresem:

www.gops.pabianice.gmina.pl/wojewodzka-karta-duzej-rodziny/

Accessibility Toolbar