Program likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych na lata 2022-2024 – Nabór 2022

Wójt Gminy Pabianice ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na likwidację lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła – wnioski będą przyjmowane –

  • w terminie od dnia 14 kwietnia 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pabianice nr LIX/388/2022 z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice w latach 2022-2024.

Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Pabianice: bip.pabianice.gmina.pl oraz w Urzędzie Gminy w pok. nr 22.

Więcej informacji: bip.pabianice.gmina.pl/5407/152/program-likwidacji-lokalnych-kotlowni-lub-palenisk-weglowych-na-lata-2022-2024.html

Accessibility Toolbar