Program „Równać szanse”

W związku z trwającym naborem wniosków w Programie „Równać Szanse”, Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego organizuje spotkanie informacyjne dotyczące zasad uczestnictwa w Programie. Chcielibyśmy zwrócić się z uprzejmą prośbą o pomoc w dotarciu do potencjalnych zainteresowanych i rozpowszechnienie informacji o spotkaniu. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim, 30 września o godz. 9:30. Materiały przesyłam w załączeniu.

Celem Programu „Równać Szanse” jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. W konkursie o dotacje 8 500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy mogą ubiegać się domy kultury i biblioteki, a także organizacje pozarządowe i nieformalne grupy dorosłych planujące założyć stowarzyszenie, ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców.

Bliższe informacje na temat programu są dostępne na stronie www.rownacszanse.pl/

Termin zgłoszeń mija już 21 września, ale może zostać przedłużony.

W razie pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z p. Olgą Bogdańską z Kancelarii Marszałka tel. 42 663 34 67.

Accessibility Toolbar