Program wymiany młodych rolników Polska – Teksas

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zaprasza młodych rolników do Programu Wymiany Młodych Rolników ze stanem Teksas w Stanach Zjednoczonych, który rozpoczynamy w styczniu 2015 r. Program skierowany jest do młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z gospodarstwem rolnym. Ma dostarczyć im wiedzy i doświadczenia, które będą przydatne w dalszej pracy w gospodarstwie. Program zakłada, że polscy rolnicy będą wyjeżdżali do Teksasu na farmy, a rolnicy amerykańscy będą przyjeżdżali do polskich gospodarstw i zapoznawali się ze specyfików produkcji.

Prowadzący program

Z polskiej strony – Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych.

Ze strony amerykańskiej do współpracy zostało wybranych pięć organizacji branżowych reprezentujących rolników z pięciu sektorów:

 • producentów pszenicy Stanu Teksas (Texas Wheat Producers)
 • producentów kukurydzy Stanu Teksas (Texas Corn Producers)
 • producentów ziarna sorgo Stanu Teksas (Texas Grain Sorghum Producers)
 • producentów mleka Stanu Teksas (Texas Association of Dairymen)
 • producentów trzody chlewnej Stanu Teksas (Texas Pork Producers Association).

Prowadzącymi Program są:

Ze strony polskiej – Katarzyna Boczek – koordynator Wymiany Młodych Rolników.
Ze strony amerykańskiej – Jim Mazurkiewicz – koordynator Wymiany Młodych Rolników.

Sponsorzy Programu w Teksasie:
Texas Wheat Producers
Texas Corn Producers Board
Texas Grain Sorghum Producers
Texas Association of Dairymen
Hlavinka Equipment/CASE-IH

Cele Programu Wymiany

 1. Zdobycie wiedzy na temat rolnictwa, produkcji, polityki rolnej i ekonomii, systemu edukacji, historii rolnictwa oraz warunków przyrodniczych w Teksasie.
 2. Wymiana informacji na temat polityki rolnej i praktyki, badań i technologii w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych.
 3. Pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami producentów rolnych, uczelniami, administracją w Polsce i w Teksasie.
 4. Budowanie dobrych relacji i współpracy pomiędzy Polską i Teksasem.

Założenia programu

 1. Praca w gospodarstwie rolnym i uczestnictwo w codziennych zajęciach rodziny goszczącej.
 2. Zdobycie doświadczenia na temat produkcji, polityki rolnej, a także historii, kultury i ekonomii.
 3. Udział w spotkaniach z przedstawicielami organizacji rolniczych, rządu i samorządu, uczelni o profilu rolniczym w celu pogłębienia wiedzy na temat rolnictwa i produkcji rolnej w kraju goszczącym.
 4. Poznanie kultury miejsc historycznych, zabytków– zwiedzanie wybranych miejsc w kraju goszczącym.

Planowany wyjazd: 13 czerwca –18 lipca 2015 r.

Długość trwania programu: 5 tygodni

Wymagany wiek: uczestników – 20-30 lat

Tematyka: produkcja zbóż, kukurydzy, sorgo, mleka i trzody chlewnej

Wymagane wykształcenie – ukończona szkoła średnia lub studia wyższe (preferowane wykształcenie rolnicze)

Wymagania językowe – co najmniej podstawowa znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację

Wymagania dotyczące młodych rolników

 1. Każdy z uczestników zobowiązany będzie do pracy i mieszkania w gospodarstwie u rodziny goszczącej.
 2. Uczestnik nie dostanie wynagrodzenia za swoją pracę, ale otrzyma kieszonkowe w wysokości 300$.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich zajęciach odbywających się w gospodarstwie.
 4. W każdym gospodarstwie goszczącym będzie jeden uczestnik wymiany.
 5. Każdy z uczestników zobowiązany jest stawić się na zakończenie programu do College Stadion In Texas w dniu 16 lipca 2015 r.
 6. W dniach 16-18 lipca 2015 roku zorganizowany będzie wspólny dla wszystkich uczestników program turystyczny i uroczyste podsumowanie programu.

Warunki pobytu

 1. Kieszonkowe wynosić będzie 300 $ dla uczestnika.
 2. Uczestnik ma zapewniony transport z i na lotnisko w Teksasie.
 3. Uczestnik weźmie udział w 3 – dniowym szkoleniu wprowadzającym na Uniwersytecie Stanowym TAMU w College Station ( pod Austin) finansowanym przez sponsorów.
 4. Uczestnik ma zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie na czas trwania programu.
 5. Uczestnik weźmie udział w spotkaniu podsumowującym program i kolacji przygotowanej przez organizatorów programu w Teksasie.
 6. Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w programie.

Koszty po stronie uczestnika programu

 1. Przelot samolotem
 2. Ubezpieczenie
 3. Wiza
 4. Koszty administracyjne programu

Nabór kandydatów

Nabór odbędzie się między 20 a 08 luty 2015 roku w Warszawie w Budynku Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny ul. Hoża 66/68. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej chętni zostaną powiadomieni. Formularze zgłoszeniowe osób zainteresowanych wyjazdem należy przesłać do dnia 08 luty 2015 r.
Zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko, rok urodzenia, adres pocztowy i e-mail wraz z telefonem należy przysyłać mailem na adres: kboczek@wp.pl

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będzie brana pod uwagę:

– znajomość języka angielskiego (w stopniu komunikatywnym)
– znajomość swojego gospodarstwa i produkcji gospodarstwa
– podstawowa wiedza o regionie, z którego pochodzi kandydat
– komunikatywność

Rozmowa kwalifikacyjna będzie prowadzona w języku angielskim.

Tego samego dnia, po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych i wyborze uczestników wymiany, zaprosimy finalistów na rozmowę dotyczącą warunków uczestnictwa, wstępnych kosztach wyjazdu oraz zadaniach do wykonania w czasie pobytu w USA.

Kontakt:

koordynatora Programu Wymiany:
Katarzyna Boczek
tel 604 477 651
e-mail: kboczek@wp.pl
lub
Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych
Stanisław Kacperczyk
Tel 604 186 906
e-mail: akacpe@poczta.onet.pl

[gview file=”http://pabianice.gmina.pl/wp-content/uploads/2015/01/Formularz-zgloszeniowy-Teksas-2015.doc”]

Accessibility Toolbar