Projekt “Młodzi niezależni”

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach do 26 marca 2013 prowadzi rekrutację w ramach projektu Młodzi niezależni realizowanego w Działaniu 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do 30 bezrobotnych kobiet i mężczyzn, którzy nie ukończyli 25 roku życia i zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Uczestnicy projektu:

  • skorzystają z bezpłatnego szkolenia z zakresu prowadzenia własnej firmy,
  • otrzymają pomoc w opracowaniu biznesplanu,
  • uzyskają bezzwrotną dotację w kwocie do 20 tys. zł. na sfinansowanie wydatków niezbędnych do uruchomienia działalności gospodarczej.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić Formularz rekrutacyjny i złożyć go do 26 marca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskego 11, pok.221 (II piętro, bud.B), pon.-pt.w godz. od 8:00 do 14:00.

Formularz rekrutacyjny można pobrać ze strony internetowej www.puppabianice.pl lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, pokój 309 (III piętro, bud.A).

Szczegółowe informacje na temat projektu udzielane są pod nr tel.42 225 42 07, 42 225 42 68 lub bezpośrednio w siedzibie PUP w Pabianicach, ul.Waryńskiego 11, bud. A, III p. pok. 309.

Źródło informacji: Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

Accessibility Toolbar