Prośba o ograniczenie kontaktów bezpośrednich z Urzędem

UWAGA! W trosce o bezpieczeństwo, zarówno Państwa jak i pracowników Urzędu zwracamy się z prośbą o ograniczenie do minimum bezpośredniego kontaktu przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy w Pabianicach.

Zachęcamy do korzystania ze środków komunikacji elektronicznej. Zapytania i wnioski do Urzędu można kierować na adres e-mail: gmina@pabianice.gmina.pl oraz za pośrednictwem platformy ePUAP, adres skrytki: /UrzadGminyPabianice/skrytka

Zapraszamy również to kontaktu telefonicznego z Urzędem, nr tel:

  • 42 213 96 60,  
  • 42 213 96 76,   
  • 42 213 95 08,   
  • 42 215 26 69,
  • 42 213 95 98,   
  • 42 213 96 92,     
  • 42 215 56 52

Opłaty prosimy regulować za pośrednictwem bankowości elektronicznej na numery rachunków podanych na stronie www.bip.pabianice.gmina.pl

Accessibility Toolbar