Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Górce Pabianickiej

Od czerwca do 15 grudnia 2014 roku przeprowadzona zostanie przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Górce Pabianickiej.

W związku z powyższym, w okresie prowadzonych prac mogą nastąpić chwilowe spadki ciśnienia wody oraz sporadycznie niższa jakość wody podawanej do sieci. Za utrudnienia przepraszamy.

Gmina Pabianice przeprowadzając modernizację SUW w Górce Pabianickiej oraz wprowadzając większy reżim dozoru pracy stacji osiągnie zakładany cel tzn. woda podawana do sieci spełniać będzie parametry odpowiadające wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 Powyższa modernizacja obejmuje następujący zakres:

 • wymiana dotychczasowych urządzeń uzdatniających i hydroforowych
 • pracujących w układzie jednostopniowej filtracji i jednostopniowego pompowania na
 • układ jednostopniowej filtracji i dwustopniowego pompowania z układem zbiorników wyrównawczych
 • wymiana filtrów odżelaziająco – odmanganiających z indywidualnymi aeratorami na układ z centralnym aeratorem współpracującym z dwoma studniami głębinowymi nr.1 i nr.2
 • remont studni i wymiana pomp głębinowych
 • budowę dwóch zbiorników wyrównawczych stalowych
 • budowę pompowni IIO z pompami pracującymi w oparciu o przetwornice częstotliwości
 • montaż pompy płucznej, sprężarek i dmuchawy oraz rurociągów i instalacji
 • technologicznych z armaturą pomiarową i odcinającą
 • remont odstojnika wód popłucznych
 • budowę neutralizatora i zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne
 • budowę linii kablowych zasilających pompy głębinowe oraz układy pomiarowe poziomu wody w zbiornikach retencyjnych i wód popłucznych
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • ocieplenie całego budynki SUW
 • dobudowę budynku stacji o nowe pomieszczenie hali głównej
 • wyposażenie stacji a agregat prądotwórczy
 • montaż systemu elektronicznej kontroli pracy informujący operatora o występujących zakłóceniach i awariach, łącznie z zapewnieniem bezpieczeństwa ujęć wody. System pracował będzie w oparciu o sieć GSM i komunikaty SMS.

Zaprojektowany układ technologiczny przewiduje pracę w systemie automatycznym – w oparciu o przepustnice sterowane pneumatycznie i sterownik mikroprocesorowy.

Celem ww prac jest poprawa jakości wody do parametrów stawianych wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Rozporządzeniu Ministra Zdrowia ( z dn. 29. 03.2007 /Dz. U. nr 61 poz. 417) .

Accessibility Toolbar