Przedłużenie naboru na dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych

Wójt Gminy Pabianice przedłuża okres składania wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pabianice nr XXXVII/315/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków do dnia 30.09.2015 r.

Dokumenty do pobrania dostępne będą na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pabianicach: www.bip pabianice.gmina.pl oraz w Urzędzie Gminy w pok nr 11.

Wzór wniosku wraz z pozostałymi dokumentami można pobrać pod adresem: bip.pabianice.gmina.pl/?a=3117
Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21.

Accessibility Toolbar