Przedłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Informujemy, że Wójt Gminy Pabianice przedłuża okres składania wniosków o przyznanie dofinansowania  na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pabianice nr XXXVII/315/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków do dnia 31.10.2013 r.

Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pabianicach oraz w Urzędzie Gminy w pok nr 11

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21 w pokoju nr 11.

Accessibility Toolbar