Przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych

Wójt Gminy Pabianice przedłuża okres składania wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z Uchwalą Rady Gminy Pabianice nr XXI/190/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków do dnia 30.09.2016 r.
Dokumenty do pobrania dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Gminy Pabianice: www.bip.pabianice.gmina.pl oraz w Urzędzie Gminy w pok nr 11.
Wzór wniosku wraz z pozostałymi dokumentami można pobrać pod adresem: bip.pabianice.gmina.pl/?c=380
Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21.

Accessibility Toolbar