Przedłużono rekrutację do projektu Młodzi niezależni

Do 2 sierpnia 2013 przedłużono nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Młodzi niezależni realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby bezrobotne do 25 roku życia, które chciałyby rozpocząć własną działalność gospodarczą. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 7 kandydatów.

Uczestnicy projektu:

  • skorzystają z bezpłatnego szkolenia z zakresu prowadzenia własnej firmy,
  • otrzymają pomoc w opracowaniu biznesplanu,
  • uzyskają bezzwrotną dotację w kwocie do 20 tys. zł. na sfinansowanie wydatków niezbędnych do uruchomienia działalności gospodarczej.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić Formularz rekrutacyjny i złożyć go do 2 sierpnia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11, pok.309 (III piętro, bud.A), pon.-pt.w godz. od 8:00 do 14:00.

Formularz rekrutacyjny można pobrać ze strony internetowej www.puppabianice.pl lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, pokój 309 (III piętro, bud.A).

Szczegółowe informacje na temat projektu udzielane są pod nr tel.42 225 42 07, 42 225 42 68 lub bezpośrednio w siedzibie PUP w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11, bud. A, III p. pok. 309.

Accessibility Toolbar