Przypomnienie o obowiązku odśnieżania chodników

Urząd Gminy w Pabianicach niniejszym przypomina o obowiązku uprzątnięcia błota, śniegu lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w sposób nie powodujący zakłóceń ruchu pieszych.

Powyższy obowiązek wynika z art. 5 pkt. 1 ust. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 Nr 132 poz. 622) oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pabianice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV/211/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 3 czerwca 2016 roku.

Osoby uchylające się od wykonywania w/w obowiązków mogą zostać ukarane mandatem karnym przez funkcjonariuszy Policji

Accessibility Toolbar