Sport i Rekreacja

W gminie Pabianice działają 4 kluby sportowe:

 • Gminny Ludowy Klub Sportowy „Burza” w Pawlikowicach.Klub liczy 42 zawodników, którzy trenują w 3 sekcjach: piłki nożnej – 25 zawodników, tenisa stołowego – 13 zawodników, szachów – 4 zawodników. Sekcja piłki nożnej zarejestrowana jest w ŁZPN, a sekcja tenisa stołowego zarejestrowana jest w ŁZTS. Prezesem Klubu jest Pan Lucjan Jarmakowski. Do największych osiągnięć klubu należy zaliczyć: Sekcja szachowa zalicza się do czołówki LZS-ów województwa łódzkiego Sekcja piłki nożnej w sezonie 2004/2005 zakończyła pierwszą rundę w A-klasie na VIII miejscu. W sezonie 2005/2006 po rozegraniu 7 spotkań drużyna zajmuje 3 miejsce.Prężnie działa sekcja tenisa stołowego-po całym cyklu turniejów międzypowiatowych klub został sklasyfikowany na IX miejscu w kat. młodziczek, na II miejscu w kat. młodzikówo raz w kadetach na VIII miejscu. Młodzi tenisiści „Burzy” zajmują również wysokie lokaty w turniejach indywidualnych. W sezonie 2004/2005 drużyna pierwszy raz wystartowała w IV lidze gdzie zajęła VII-VIII miejsce. Sezon 2004/2005 zawodnicy zakończyli obozem szkoleniowo-wypoczynkowym w Ustce.
  www.burzapawlikowice.futbolowo.pl
 • Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Piątkowisku.Klub liczy 75 zawodników, którzy trenują w 3 sekcjach: piłki nożnej seniorów – 30 zawodników, piłki nożnej juniorów – 30 zawodników i siatkówki dziewcząt – 15 zawodniczek. Sekcje piłki nożnej zarejestrowane są w ŁZPN. Prezesem Klubu jest Pan Mirosław Madej. Strona internetowa klubu:www.orzel.dt.pl Działalność organizacyjno – sportowa klubu: – zorganizowanie turnieju o „Puchar Wójta Gminy Pabianice” w halowej piłce nożnej – turniej piłki siatkowej dziewcząt o „Puchar Wójta Gminy Pabianice” – mistrzostwa Gminy Pabianice w warcabach – turniej piłkarski o „Puchar Prezesa GS Pabianice” – turniej piłkarski o „Puchar Wójta Gminy Pabianice” – zorganizowanie letniego obozu sportowego w Wilkasach
  www.orzel.dt.pl
 • Ludowy Klub Sportowy „Jutrzenka” w Bychlewie.Klub liczy 78 zawodników, w tym 38 zawodników w sekcji piłki nożnej, 20 zawodników w sekcji młodzieżowej piłki nożnej i 20 zawodników w sekcji tenisa stołowego, Sekcja piłki nożnej zarejstrowana jest w PZPN, a sekcja tenisa stołowego w PZTS. Prezesem Klubu jest Pan Mirosław Prusinowski. Piłkarska drużyna seniorów bierze udział w rozgrywkach Łódzkiej Klasy „A” (po zakończeniu sezonu 2004/2005 drużyna „Jutrzenki” zajęła 13 miejsce) oraz startuje w rozgrywkach o „Puchar Polski” w Piłce Nożnej. Zawodnicy sekcji tenisa stołowego brali udział we wszystkich turniejach organizowanych przez Gminną Radę Sportu. LKS „Jutrzenka” Bychlew zorganizował wspólnie ze Szkołą Podstawową turniej piłki nożnej dziewcząt z udziałem drużyn szkół podstawowych miasta Pabianic i Gminy Pabianice.
 • Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sprawni” w Petrykozachdziałający przy Szkole Podstawowej w Petrykozach. Klub liczy 55 zawodników, którzy trenują w 3 sekcjach: tenisa stołowego, zapasów i podnoszenia ciężarów oraz wieloboju techniczno-sprawnościowego Prezesem Klubu jest Pan Jakub Olejnik. Największe osiągnięcia sportowe uzyskali zawodnicy sekcji podnoszenia ciężarów i wczesnej specjalizacji, którzy przewodzą na listach wojewódzkich w kategorii kadetów do 14 lat. W punktacji drużynowej I miejsce w wieloboju techniczno – sprawnościowym zajmuje L.U.K.S. „Sprawni” Petrykozy. Sekcja strzelecka przewodzi powiatowej lidze strzeleckiej a zawodnicy sekcji tenisa stołowego zajmują II miejsce w gminie. Wszystkie kluby posiadają wpisy do Rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej i Związków Sportowych.

Obiekty sportowe

 • W Gimnazjum w Piatkowisku jest sala gimnastyczna udostępniana wszystkim klubom i młodzieży z terenu gminy.
 • Przy szkołach znajdują się boiska sportowe.
 • W dniu 1 września 2005 roku odbyła się uroczystość oddania do użytku nowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bychlewie. Ten bardzo nowoczesny obiekt jest użytkowany przez uczniów S.P. Bychlew jak również przez kluby sportowe i młodzież gminy Pabianice. GLKS „Burza” w Pawlikowicach
 • 1.07.2002 r. została zawarta umowa najmu pomiędzy Zarządem Gminy a GLKS „Burza” na nieodpłatny wynajem na okres 3 lat budynku starej szkoły w Pawlikowicach wraz z budynkiem gospodarczym na potrzeby sekcji tenisa stołowego. Ponadto GLKS „Burza” korzysta z pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Pawlikowicach, a mianowicie z Domu Nauczyciela, gdzie jest siedziba Klubu, z szatni znajdujących się w budynku gospodarczym i z sali gimnastycznej oraz boiska szkolnego, a także z pomieszczeń strażnicy OSP Pawlikowice dla potrzeb sekcji tenisa stołowego.
 • LKS „Jutrzenka” w Bychlewie – korzysta z budynku i boiska będącego własnością gminy położonego w Bychlewie 107A LUKS „Sprawni” w Petrykozach – korzysta z sali gimnastycznej i boiska przy szkole podstawowej w Petrykozach.
 • LKS „Orzeł” w Piątkowisku – korzysta z budynku i boiska będącego własnością gminy położonego w Piatkowisku 4B
 • LUKS „Sprawni” w Petrykozach – korzysta z sali gimnastycznej i boiska przy szkole podstawowej w Petrykozach. LKS „Orzeł” w Piątkowisku – korzysta z budynku i boiska będącego własnością gminy położonego w Piątkowisku 4B

Współpraca klubów sportowych ze szkołami gminy Pabianice w zakresie kultury fizycznej i sportu Aby ułatwić i rozwijać współpracę na linii kluby sportowe – szkoły, powołano w skład Gminnej Rady Sportu nauczycieli wychowania fizycznego reprezentujących każdą ze szkół. Jednocześnie osoby te są w większości aktywnymi członkami klubów sportowych. Dzięki temu każdy z klubów działających na terenie gminy ściśle współpracuje ze szkołami podstawowymi i z gimnazjum.

 • Petrykozy: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sprawni” funkcjonuje w ścisłym porozumieniu ze Szkołą Podstawową w Petrykozach korzystając zarówno z bazy lokalowej, jak również zawodnicy tego klubu rekrutują się spośród uczniów tej szkoły.
 • Pawlikowice: Gminny Ludowy Klub Sportowy „Burza” wykorzystuje boisko sportowe wraz z zapleczem technicznym, będące w zarządzie Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach. Wśród młodych zawodników „Burzy” ogromną większość stanowią uczniowie szkoły w Pawlikowicach.
 • Bychlew: w związku z wybudowaniem nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego, zawodnicy Ludowego Klubu Sportowego „Jutrzenka” planują w porze zimowej odbywanie na sali treningów. Członkowie sekcji tenisa stołowego i szkółki piłkarskiej w większości są uczniami S.P w Bychlewie.
 • Piątkowisko: Najaktywniej przebiega współpraca pomiędzy Ludowym Klubem Sportowym „Orzeł” i Gimnazjum w Piątkowisku. Właściwie cały sport młodzieżowy skupia się wokół gimnazjum, gdzie uczniowie (którzy często są jednocześnie członkami klubów sportowych) biorą udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach sportowych takich jak udział w powiatowych imprezach i zawodach sportowych w kategorii gimnazjów. Uczniowie ci występują w następujących dyscyplinach: tenis stołowy, piłka siatkowa, piłka nożna, biegi przełajowe, halowa piłka nożna, piłka koszykowa i sztafetowe biegi przełajowe.

Accessibility Toolbar