Spotkanie dla NGO

Wójt Gminy Pabianice zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gm. Pabianice do udziału w spotkaniu podsumowującym ocenę realizacji Programu Współpracy za rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie. Spotkanie odbędzie się 28 marca 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Pabianicach.

Accessibility Toolbar