Spotkanie dot. zmiany nazw miejscowości w sołectwie Szynkielew

Wójt Gminy Pabianice zaprasza mieszkańców wsi Szynkielew na zebranie wiejskie dotyczące zmiany nazwy miejscowości
z „Szynkielew Pierwszy”, „Szynkielew Drugi”, „Szynkielew Trzeci” oraz „Pliszka” na „Szynkielew” w dniu 09.02.2017o godz.17.00 w Barze „Kaska”

Accessibility Toolbar