Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 w ramach Poddziałania IX.1.2, który dotyczy aktywizacji społecznej i zawodowej na obszarze ŁOM tj. miasta Łodzi i powiatów łódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego, brzezińskiego.

Dane dotyczące spotkania:
miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, sala konferencyjna w budynku B – I piętro
termin: 13 czerwca 2019 r. od godz. 10:00
rejestracja w godz. 9:30 – 10:00

Więcej informacji: wuplodz.praca.gov.pl/

Accessibility Toolbar