Spotkanie konsultacyjne LGD Natura

Lokalna Grupa Działania „NATURA” zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych przedstawicieli sektorów gospodarczego, społecznego, publicznego i mieszkańców z Gminy Pabianice tj.: lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawicieli samorządu terytorialnego, radnych, sołtysów, przedstawicieli jednostek systemu oświaty, pomocy społecznej i ośrodków kultury oraz wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru.
Opinie i uwagi uzyskane od Państwa podczas spotkań konsultacyjnych posłużą nam do przygotowania nowej strategii dla obszaru działania LGD.

Accessibility Toolbar