Spotkanie dot. zmiany nazw miejscowości w sołectwie Pawlikowice

Wójt Gminy Pabianice zaprasza mieszkańców wsi Pawlikowice na zebranie wiejskie dotyczące zmiany nazwy miejscowościz „Pawlikowice Pierwsze” i „Pawlikowice Drugie” na „Pawlikowice” w dniu 06.02.2017o godz.17.00 w OSP Pawlikowice