Sprzęt dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości

W dniu dzisiejszym w Jednostce OSP Piątkowisko w ramach realizacji zadania „Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pabianice” – realizowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach realizacji Programu I Priorytetu IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem” dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego: gmin i miast na prawach powiatu z obszaru województwa łódzkiego, polegających na nabyciu, w roku 2018, w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, nastąpiło przekazanie zakupionego wyposażenia i urządzeń ratownictwa:

  1. Zestaw PSP R-1 kompletny – z szynami Kramera i deską ortopedyczną – szt. 3,
  2. Zestaw PSP R-1 bez szyn Kramera i deski ortopedycznej – szt. 2,
  3. Uniwersalne urządzenie hydrauliczne do cięcia pedałów LSH4 LUKAS– szt.2,
  4. Podpora stabilizacyjna PT-1200z – szt.5,
  5. Zestaw osłon poduszek powietrznych Airbag II – szt. 3,
  6. Dyski sygnalizacyjne w walizce z ładowarką (komplet 6 szt.) – szt. 3,
  7. Defibrylator Lifepack CR + (automatyczny) – szt. 2,
  8. Bosak dielektryczny – szt. 2,
  9. Zestaw zabezpieczający na ostre krawędzie nr 2 – szt.1,
  10. Przenośny maszt oświetleniowy PELI RALS 9430 C – szt.1.

Wartość zakupionego sprzętu to 68.514,78 zł – w tym 99% dofinansowanie Ministerstwa Sprawiedliwości i 1 % dofinansowania z Gminy Pabianice.

Accessibility Toolbar