Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice

Zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 3 lipca 2012 r do 14 sierpnia 2012 r w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, pokój nr 11 w godzinach od 8:30 do 14:30. Studium udostępnione jest również w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale ogłoszenia.

Accessibility Toolbar