Studium wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości

W ramach projektu POIiŚ 7.1-26 „Analiza kierunków rozwoju sieci kolejowej w Polsce z uwzględnieniem ograniczeń w węzłach kolejowych” trwają prace nad: „Studium wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa – Łódź-Poznań/Wrocław”.


W celu udostępnienia informacji o projekcie i jego oddziaływaniu na środowisko każdej zainteresowanej osobie, na stronie internetowej projektu www.kdp-konsultacje.pl zamieszczone zostały dokumenty dotyczące przedsięwzięcia:

  • opis realizowanego projektu,
  • przebieg planowanej linii Kolei Dużych Prędkości,
  • formularz zgłaszania uwag.

Ponadto ww. informacje dostępne są również do wglądu w siedzibach miejscowych Urzędów Gmin. Wszystkich zainteresowanych projektem zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej.

Prosimy o przekazywanie uwag do 22 marca 2013 r. za pośrednictwem:
nr telefonu: +48 22 257 89 16
adres e-mail: kdp@kdp-konsultacje.pl
adres do korespondencji, listy zwykłe z dopiskiem „konsultacje KDP”:
Skrytka pocztowa nr 021A3G004, X Store Atrium Tower
Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa, Polska (decyduje data stempla pocztowego)

Źródło informacji: http://www.kdp-konsultacje.pl

Informacje na temat Koleji Dużych Prędkości dostępne są również pod adresami:

www.rynek-kolejowy.pl/35195/Budowa_Ygreka_ruszy_juz_za_8_lat.htm

siskom.waw.pl/kp-kolej-ldp-Y.htm

www.plk-sa.pl/linie-kolejowe/koleje-duzych-predkosci/koleje-duzych-predkosci-w-polsce/

www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=34CE9E1C&view=null

www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/KPZK/Strony/Koncepcja_Przestrzennego_Zagospodarowania_Kraju.aspx

 

Accessibility Toolbar