Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych.

Urząd Gminy w Pabianicach informuje, że została powołana komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gminy Pabianice.

Rolnicy, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych z powodu suszy mogą złożyć wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym przez komisję.

Wnioski należy składać do 17 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Pabianicach, pok. nr 22

Wzory dokumentów: www.lodzkie.eu/page/5352,szacowanie-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-w-2019-r.html

Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym

  • Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach
  • Przykład wypełnienia Oświadczenia nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach
  • Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach
  • Oświadczenie nr 3 o produkcji rybackiej towarowej
  • Oświadczenie nr 4a o poniesionych szkodach w środkach trwałych innych niż uprawy trwałe
  • Oświadczenie nr 4b o poniesionych szkodach w uprawach trwałych

Na terenie gminy Pabianice, suszą objęte są kategorie glebowe: I i II.

Do pierwszej kategorii glebowej zaliczamy gleby klasy V i VI.

Do drugiej kategorii glebowej klasy IV.

Pod niżej wskazanym adresem można sprawdzić po nr działki (należy powiększyć obszar mapy) czy jest ona zaliczona do kategorii I lub II:

www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Accessibility Toolbar