Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych.

Urząd Gminy w Pabianicach informuje, że została powołana komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gminy Pabianice.

Rolnicy, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych z powodu suszy mogą złożyć wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym przez komisję.

Wnioski należy składać do 16 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Pabianicach, pok. nr 22

Wzory dokumentów:

Na terenie gminy Pabianice, suszą objęte są kategorie glebowe: I i II.
Do pierwszej kategorii glebowej zaliczamy gleby klasy V i VI.
Do drugiej kategorii glebowej klasy IV.

Pod niżej wskazanym adresem można sprawdzić po nr działki (należy powiększyć obszar mapy) czy jest ona zaliczona do kategorii I lub II:

www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Accessibility Toolbar