Szkolenia informatyczne dla mieszkańców, rekrutacja już trwa.

Rozpoczął się nabór na szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe skierowane do mieszkańców Gminy Pabianice, którzy ukończyli 25 lat.

Rozwój społeczności lokalnych w coraz większym stopniu zależy od dostępu do wiedzy oraz innowacyjnego myślenia i działania. W każdym z tych elementów ważną̨ rolę odgrywają̨ nowoczesne technologie. Kompetencje cyfrowe stają się̨ w coraz większym stopniu warunkiem pełnego funkcjonowania w aktualnych realiach, determinują̨ nie tylko korzystanie z infrastruktury i usług, ale też pełne i świadome uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym i obywatelskim.

Coraz powszechniejsze wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i coraz większe ich możliwości, a często również̇ niezbędność́ w praktycznie wszystkich sferach życia, powoduje, że osoby, które nie będą potrafiły lub z innych powodów nie będą mogły z tych technologii skorzystać, będą coraz bardziej wykluczone – nie tylko cyfrowo – ale w konsekwencji także z życia społecznego.

Dzięki przeprowadzonym szkoleniom mieszkańcy gminy Pabianice zdobędą umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie w cyfrowej rzeczywistości, w tym co bardzo ważne umiejętności korzystania z usług e-administracji.

Skorzystaj z tej szansy i zapisz się już dziś na stronie: fwzr.pl/rezerwacje/

Dostępne moduły szkoleń:

  1. Rodzic w Internecie
  2. Mój biznes w sieci
  3. Moje finanse i transakcje w sieci
  4. Działam w sieciach społecznościowych
  5. Tworzę własną stronę (blog)
  6. Rolnik w sieci
  7. Kultura w sieci

Harmonogram szkoleń (aktualizacja: 12:02.2019):

Rodzic w Internecie
15.02-16.02.2019 r. pt. 15.00-21.00, sb. 9.00-15.00 Urząd Gminy w Pabianicach

Rolnik w sieci
26.02-27.02.2019 r. godz. 9.00-15.00 Urząd Gminy w Pabianicach

Mój Biznes w sieci
04-05.03.2019 r. godz. 15.00-21.00 Ochotnicza Straż Pożarna w Kudrowicach

Rodzic w Internecie,
08-09.03.2019 r. godz. 15.00-21.00 Szkoła Podstawowa w Petrykozach

Kultura w sieci
12-13.03.2019 r. godz. 9.00-15.00 Urząd Gminy w Pabianicach

Moje finanse i transakcje w sieci
19-20.03.2019 r. godz. 15.00-21.00 świetlica wiejska w Koninie

W celu uzyskania dodatkowych informacji można się kontaktować z pracownikiem Urzędu Gminy w Pabianicach, Panem Mariuszem Madejem pod nr telefony 42 213 96 60 wew. 124.

Regulamin szkoleń

Accessibility Toolbar