3 sierpnia 2017
by Mariusz Rzepkowski
Możliwość komentowania Informacja o naborze wniosków w ramach projektu Grant na lepszy start, lokalnie. została wyłączona

Informacja o naborze wniosków w ramach projektu Grant na lepszy start, lokalnie.

7 sierpnia 2017 roku startuje konkurs  na realizację inicjatyw lokalnych w ramach “Programu wsparcia inicjatyw lokalnych mieszkańców Gminy Pabianice”, skierowany do społeczników i organizacji pozarządowych działających na rzecz Gminy Pabianice.

30 maja 2012
by Mariusz Rzepkowski
Możliwość komentowania Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy w maju 2012 r. została wyłączona

Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy w maju 2012 r.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1. Dokonano objazdu dróg gminnych użytkowanych przez Wykonawcę budowy Obwodnicy Pabianic i spisano notatki służbowe na tą okoliczność. Zgodnie z ustaleniami Wykonawca budowy Obwodnicy wykona następujące roboty: nakładka asfaltowa na drodze gminnej wzdłuż torów kolejowych w Szynkielewie – dł. ok. 700 mb; nakładka … Continue reading

Segregatory

26 kwietnia 2012
by Mariusz Rzepkowski
Możliwość komentowania Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy w kwietniu 2012 r. została wyłączona

Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy w kwietniu 2012 r.

Gospodarka komunalna Wykonano profilowanie dróg o nawierzchni szlakowo – gruntowej na terenie gminy Pabianice po okresie zimowym. Trwają prace związane z remontami cząstkowymi w nawierzchniach asfaltowych dróg. Wykonano rów przydrożny wzdłuż posesji Nr. 2 w Rydzynach Dolnych na długości 80 mb oraz wykonano przepust pod drogą. Odmulono i oczyszczono z zakrzaczeń rów … Continue reading

Segregatory

26 marca 2012
by Mariusz Rzepkowski
Możliwość komentowania Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy w marcu 2012 r. została wyłączona

Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy w marcu 2012 r.

Ochrona środowiska i gospodarka nieruchomościami Rozstrzygnięto przetarg na budowę Ośrodka Zdrowia w Pawlikowicach. Wpłynęło 14 ofert. Wygrała firma JLT Jan Trawczyński z Ksawerowa za kwotę 787.200 zł. Zlecono opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2014 – 2020 Pracowni Projektów Budowlanych “Proj- Art.” z Wodzierad za kwotę 7.000 zł. … Continue reading

Segregatory

7 marca 2012
by Mariusz Rzepkowski
Możliwość komentowania Informacja Wójta Gminy Pabianice o pracy między Sesjami Rady Gminy w styczniu i lutym 2012 roku została wyłączona

Informacja Wójta Gminy Pabianice o pracy między Sesjami Rady Gminy w styczniu i lutym 2012 roku

  Gospodarka komunalna Trwa przerwa zimowa przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Jadwinina i Bychlewa. Trwają prace przygotowujące nowe inwestycje do realizacji, tj, budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy. Wydano 16 warunków technicznych na przyłączenie się do sieci wodociągowej. Eksploatowane … Continue reading

Segregatory

7 marca 2012
by Mariusz Rzepkowski
Możliwość komentowania Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku została wyłączona

Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

Stan ludności Gminy Pabianice (stali mieszkańcy): Na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiła 6.129 (w roku 2010 wynosiła 6.054 , a w roku 2000 – 5.144 ) w tym mężczyzn – 3.004 kobiet – 3.125 dzieci w wieku od 0 do 18 lat jest 1.227 (20% ludności) Na … Continue reading