Trwają konsultacje w sprawie budowy dróg krajowych

Informujemy, iż trwają konsultacje publiczne projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. W terminie do 30 stycznia 2015 roku mogą Państwo zgłaszać uwagi do przedmiotowego dokumentu. Biorąc pod uwagę strategiczne położenie województwa łódzkiego na przecięciu głównych korytarzy transportowych zachęcamy do udziału w konsultacjach i do wyrażania zdania na temat planowanych inwestycji drogowych. Państwa opinia może mieć wpływ na końcową wersję Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

Dokumentacja dotycząca projektu Programu dostępna jest w wersji papierowej w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (bud. A pok. 46) w godzinach 9.00-15.00, gdzie jest ona wyłożona do wglądu.

Uwagi można zgłaszać w następujący sposób:

  • na dedykowanym formularzu przesyłając na adres e-mail: konsultacjepbdk@mir.gov.pl,
  • na dedykowanym formularzu przesyłając tradycyjną drogą pocztową na adres Departamentu Dróg i Autostrad: ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (w przypadku przekazania uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu formularza do MIiR),
  • na dedykowanym formularzu składając osobiście w siedzibie MIiR (Kancelaria Główna), składając ustnie do protokołu w MIiR ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (bud. A pok. 46 w godz. 9.00-15.00).

W zależności od wybranej formy komunikacji, w tytule wiadomości e-mail lub na kopercie należy dopisać: „Konsultacje publiczne projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023”.

Swoją opinię można wysłać do 30 stycznia.

Informacja na temat konsultacji na stronach Urzędu Marszałkowskiego

Gotowy do wysłania formularz zgłaszania uwag przygotowany przez Urząd Marszałkowski

Formularz zgłaszania uwag do wypełnienia we własnym zakresie.

Accessibility Toolbar