Ulgi dla rodzin wielodzietnych dla posiadaczy Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych z terenu Gminy Pabianice

Ulgi i świadczenia wprowadzone uchwałami Rady Gminy Pabianice z dn. 7 listopada 2014 dla posiadaczy Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych z terenu Gminy Pabianice (ulgi obowiązują od 1 stycznia 2015 r.):

1. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie przysługuje w wysokości:
1500 zł – na 3 dziecko w rodzinie,
2000 zł – na 4 dziecko w rodzinie,
3000 zł – na 5 i kolejne dziecko w rodzinie.

2. Dopłata do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 100 % miesięcznej stawki opłaty na każdego członka rodziny wielodzietnej.

3. Dopłata do kosztów dostawy Internetu domowego, w wysokości ponoszonych wydatków jednak nie więcej niż 50,00 zł miesięcznie na rodzinę wielodzietną.

Szczegółowe regulaminy przyznawania ulg zostaną opublikowane w najbliższym czasie.

Accessibility Toolbar