Unieważnienie konkursu ofert na wsparcie realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 r.

W związku z wprowadzeniem z dniem 20 maraca 2020 r. stanu epidemii oraz związanymi z nim zakazami i ograniczeniami, w tym braku informacji o czasie kiedy zostaną zniesione, oraz brakiem możliwości podejmowania przez zainteresowane podmioy działań związanych z organizacją wypoczynku letniego dzieci i młodzieży Wójt Gminy Pabianice unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację przedmiotowego zadania publicznego.

Zarządzenie nr 51/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-04-2020 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 r.

Accessibility Toolbar