W Hermanowie powstanie posterunek policji

Dziś w Urzędzie Gminy w Pabianicach zostało podpisane porozumienie, którego stronami są Gmina Pabianice, Powiat Pabianicki oraz Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi dotyczące przekazania działki w miejscowości Hermanów pod budowę posterunku policji.

Dotychczas siedziba posterunku obsługującego gminy Pabianice, Dłutów oraz Dobroń mieści się przy Powiatowej Komendzie Policji w Pabianicach przy ul. Żeromskiego. Dzięki temu, że Władze Gminy Pabianice, postanowiły podarować na potrzeby policji działkę o powierzchni 2300 m2, do 2020 r. w Hermanowie zostanie wybudowany nowoczesny posterunek w którym będą pracowali policjanci obsługujący między innymi teren naszej gminy. Szacowana wartość planowanej inwestycji to 2 miliony zł. Lokalizacja na granicy Gminy Pabianice i Miasta Pabianice, jest optymalna ze względu na obszar jaki obsługują dzielnicowi i znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zarówno mieszkańców Gminy Pabianice jak również gmin sąsiednich. Środki finansowe na ten cel zostaną przeznaczone w ramach opracowanego w MSWiA „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020”.

Porozumienie podpisali Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, Starosta Powiatu Pabianickiego Krzysztof Habura oraz Wójt Gminy Pabianice Henryk Gajda. Podczas tego wydarzenia obecni byli również: Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach Cezary Petrus, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach nadkom. Mariusz Siejka a także Kierownik Posterunku Policji w Piątkowisku Adam Figiel wraz z dzielnicowymi mł. asp. Dawidem Jersakiem i mł. asp. Przemysławem Rokuszewskim.

  

Accessibility Toolbar