Wolne miejsca pracy w LGD BUD-UJ Razem

Zarząd Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” ogłasza konkurs na wolne stanowiska pracy:

1. Starszy Specjalista ds. projektów

2. Starszy Specjalista ds. projektów i zamówień publicznych

3. Specjalista ds. projektów

Szczegółowe informacje na temat konkursu znaleźć można na stronie www.lokals.pl oraz www.buduj.eu