Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 10.V.2015 r.

LOKALE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W DNIU 10 MAJA 2015 r. OTWARTE BĘDĄ W GODZINACH 7:00 – 21:00

Wykaz Obwodowych Komisji Wyborczych wraz z ich adresami i granicami obwodów:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bychlewie
Adres siedziby Komisji: Szkoła Podstawowa w Bychlewie, Bychlew 13
Granice obwodu: Bychlew, Hermanów, Jadwinin, Terenin, Władysławów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Pawlikowicach
Adres siedziby Komisji: Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach, Pawlikowice 103
Granice obwodu: Rydzyny, Pawlikowice

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Petrykozach
Adres siedziby Komisji: Szkoła Podstawowa w Petrykozach, Petrykozy 52
Granice obwodu: Gorzew, Górka Pabianicka, Okołowice, Petrykozy, Petrykozy-Osiedle, Porszewice, Szynkielew, Świątniki

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Piątkowisku
Adres siedziby Komisji: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko 107
Granice obwodu: Kudrowice, Piątkowisko

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Żytowicach
Adres siedziby Komisji: Zespół Szkolno-Przedszkolny Oddział w Żytowicach, Żytowice 34
Granice obwodu: Huta Janowska, Janowice, Konin, Majówka, Wola Żytowska, Wysieradz, Żytowice

Mapa z lokalizacjami Obwodowych Komisji Wyborczych

Accessibility Toolbar