Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku.

Lp.StowarzyszenieNazwa zadaniaKwota przyznanej dotacji
 Ludowy Klub Sportowy „Orzeł”
Piątkowisko
Sportowe Wakacje 202236 500 zł
2.Ludowy Klub Sportowy „Jutrzenka”
Bychlew
Obóz letni w ośrodku
wypoczynkowym Hotel
Fortis Ostrołęka
20 200 zł

Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 11-04-2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pabianice w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku.

Accessibility Toolbar