Wyniki naboru wniosków na wymianę pieców i palenisk węglowych

Dziękujemy mieszkańcom Gminy Pabianice za zainteresowanie programem dotacji celowej na wymianę starych kotłowni lub palenisk węglowych.

Do 31 lipca 2018 roku złożonych zostało  45 wniosków. W związku z tym, że w tegorocznym budżecie na realizację programu Rada Gminy Pabianice przeznaczyła 208 tys. zł do dalszego rozpatrywania zostało zakwalifikowanych 19 wniosków, których łączna wartość wynosi ponad 200 tys. zł. 6 wniosków, na łączną kwotę 60 tys. zł zostało umieszczonych na liście rezerwowej, będą one procedowane w przypadku jeśli zostaną wolne środki.

Pozostałych wnioskodawców, których wnioski nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania w roku bieżącym zapraszamy do udziału w programie w latach następnych.

Listę rankingową wniosków publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.pabianice.gmina.pl/?a=6052

Accessibility Toolbar