Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie spełnienia wymagań bioasekuracji

W związku z publikacją w Dz. U. KE L 129/1 z dnia 15 kwietnia 2021 r. rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach przekazuje wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie.

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie wdrażania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie

Accessibility Toolbar