Zakup ciągnika z udziałem środków WFOŚiGW

Zadanie „Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Pabianice” o całkowitym koszcie 535 050,00 zł brutto zostało dofinansowane środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 535 050,00 zł.

W ramach zadania zakupiliśmy ciągnik marki New Holland T6.125 wraz z osprzętem: wysięgnikiem wielofunkcyjnym, głowicą koszącą, piłą do cięcia gałęzi i odmularką do rowów.

www.wfosigw.lodz.pl/

Accessibility Toolbar