Zamknięcie Urzędu Gminy dla Interesantów

Urząd Gminy w Pabianicach informuje, że na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Pabianice nr 32/2020 z 14 marca 2020 r. od 16 marca do odwołania, wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Gminy w Pabianicach oraz jednostki organizacyjne podległe Wójtowi Gminy Pabianice będą pracowały w trybie pracy wewnętrznej, bez przyjęć i obsługi interesantów.

Obsługa interesanta możliwa będzie tylko telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu w godzinach pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

Zachęcamy do korzystania ze środków komunikacji elektronicznej. Zapytania i wnioski do Urzędu można kierować na adres e-mail: gmina@pabianice.gmina.pl oraz za pośrednictwem platformy ePUAP, adres skrytki: /UrzadGminyPabianice/skrytka (dowolny formularz można załączyć do pisma ogólnego do urzędu)

Zapraszamy również to kontaktu telefonicznego z Urzędem, nr tel:

  • 42 213 96 60,  
  • 42 213 96 76,   
  • 42 213 95 08,   
  • 42 215 26 69,
  • 42 213 95 98,   
  • 42 213 96 92,     
  • 42 215 56 52

Opłaty prosimy regulować za pośrednictwem bankowości elektronicznej na numery rachunków podanych na stronie www.bip.pabianice.gmina.pl

Accessibility Toolbar