Zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

W dniach 22 – 31 maja 2012r. odbędzie się na terenie Gminy Pabianice akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych takich jak:

 1. Zużyty sprzęt AGD i RTV, sprzęt elektryczny i elektroniczny
 2. Zużyte opony małe i duże (Uwaga ! nie będą odbierane od zakładów prowadzących wulkanizację i wymianę opon)
 3. Baterie i akumulatory
 4. Złom metalowy
 5. Zużyte meble
 6. Elementy z tworzyw sztucznych
 7. Folia z opakowań po kiszonkach, nawozach – zwinięta w rulon lub w formie paczki , przewiązana sznurkiem lub drutem.
 8. Dywany, wykładziny
 9. Stolarka okienna i drzwiowa

Wymienione odpady można wystawić w bliskiej odległości od dróg przy poszczególnych posesjach.

Nie będą zabierane niżej wymienione odpady:

 1. Gruz
 2. Odpady zawierające azbest (eternit)
 3. Gałęzie i inne odpady zielone
 4. Opakowania szklane, szkło
 5. Odpady tekstylne, papier, odpady komunalne, papa.

Odpady będą zbierane według następującego harmonogramu:

22-23 maja we wsiach:

Piątkowisko , Żytowice, Janowice, Huta Janowska, Wysieradz, Wola Żytowska

Odpady należy wystawić najpóźniej do dnia 22.05 do godz. 6:00

24-25 maja:

Konin, Majówka, Porszewice, Świątniki, Petrykozy, Kudrowice,

Odpady należy wystawić najpóźniej do dnia 24.05 do godz. 6:00

26-28 maja:

Petrykozy Osiedle, Górka Pabianicka, Szynkielew, Okołowice, Gorzew

Odpady należy wystawić najpóźniej do dnia 26.05 do godz. 6:00

29-31 maja:

Bychlew, Hermanów, Terenin, Władysławów, Rydzyny, Pawlikowice, Jadwinin

Odpady należy wystawić najpóźniej do dnia 29.05 do godz. 6:00

UWAGA!

Odpady wystawione w innych terminach niż wskazane w harmonogramie mogą zostać nieodebrane!

Koszty zbiórki ponosi Gmina Pabianice.

Accessibility Toolbar